Hukum Izhar Halqi dan Contohnya - Belajar Hukum Tajwid

Hukum Izhar Halqi dan Contohnya - Belajar Hukum Tajwid

Salah satu hukum bacaan yang dibahaskan di dalam ilmu tajwid yaitu Hukum izhar halqi dan contohnya. Secara mudahnya di dalam hukum ini kita akan

Konten [Tampil]

Hukum Izhar Halqi dan Contohnya


hukum izhar halqi dan contohnya
Hukum izhar halqi dan contohnya

Hukum izhar halqi dan contohnyaSalah satu hukum bacaan yang dibahaskan di dalam ilmu tajwid ialah hukum Nun Sukun Dan Tanwin. Secara mudahnya di dalam hukum ini kita akan mempelajari kaedah-kaedah bagaimana membunyikan nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf tertentu.


Yang dimaksudkan dengan huruf-huruf di sini ialah huruf-huruf hijaiyah iaitu abjad di dalam bahasa arab yang berjumlah dua puluh lapan huruf semuanya. Huruf alif tidak termasuk di dalam dua puluh lapan huruf ini kerana ia tidak boleh menerima baris. Di dalam al-quran resam uthmani huruf alif berfungsi sebagai huruf mad.


Di dalam hukum nun sukun dan tanwin, terdapat empat hukum bacaan. Ini bermaksud apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka akan berlakulah empat hukum bacaan. Saya tidaklah akan menghuraikan keempat-empat tajuk tersebut pada hari ini. 


Dalam tulisan kali ini saya hanya akan menerangkan hukum bacaan yang pertama sahaja, iaitu al-Izhar. Takrif hukum izhar telah dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu dari segi bahasa dan juga dari segi istilah.


Pengertian Hukum Izhar

Dari segi bahasa, al-Izhar bermaksud menyatakan sesuatu. Manakala dari segi istilah pula al-Izhar bermaksud melafazkan sebutan nun sukun atau tanwin dari makhrajnya tanpa dengung pada pertemuannya dengan huruf izhar. Izhar mempunyai enam huruf semuanya. Sila lihat jadual di bawah yang mengandungi huruf-huruf azhar beserta contoh-contohnya.


contoh hukum izhar halqi
Contoh hukum izhar halqi

Kalau anda perhatikan contoh di atas, hukum nun sukun boleh berlaku dalam satu dan dua kalimah, manakala hukum tanwin hanya berlaku dalam dua kalimah sahaja. Ketika saya mengajar, kebanyakan anak murid saya tidak faham dengan istilah satu kalimah dan dua kalimah. Atas sebab itu saya beranggapan mungkin ada sebilangan kecil dari kalangan pembaca blog saya yang kurang faham dengan dengan istilah tersebut. Tapi itu hanya anggapan saya saja. 


Saya yakin bahawa anda semua sudah pun faham dengan istilah tersebut.Walau bagaimanapun saya akan terangkan juga di sini. Yang dimaksudkan dengan satu kalimah ialah nun sukun dan huruf izhar berada di dalam kalimah yang sama. 


Yang dimaksudkan dengan dua kalimah pula ialah nun sukun berada di akhir kalimah pertama dan huruf izhar berada di awal kalimah kedua. Rujuk semula contoh di atas dan cuba fahamkan penerangan saya.


Cara Membaca Izhar Halqi

Jadi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf Izhar yang enam, maka bacaan nun sukun atau tanwin tadi wajib diizharkan yakni dijelaskan tanpa dengung. Cara mengizharkan nun sukun atau tanwin ialah dengan mengangkat hujung lidah menekan pada gusi gigi depan sebelah atas makhraj huruf nun.


Hukum izhar ini dinamakan dengan Izhar Halqi kerana keenam-enam hurufnya datang dari kawasan halqum atau kerongkong.

Penulis : Abdullah Idris ( guru KAFA )

Video Izhar Halqi


Semoga artikel hukum izhar halqi dan contohnya bermanfaat dan mempermudah belajar hukum tajwid.


LihatTutupKomentar