Hukum Bacaan Ikhfa Syafawi - Belajar Baca Quran

Hukum Bacaan Ikhfa Syafawi - Belajar Baca Quran

Hukum bacaan ikhfa syafawi : Alhamdulillah kita telah pun belajar hukum tajwid yang pertama dalam bab Mim Sukun, iaitu Idgham Mislain Soghir.

Konten [Tampil]

Hukum Bacaan Ikhfa Syafawi


hukum bacaan ikhfa syafawi
Hukum bacaan ikhfa syafawi


Hukum bacaan ikhfa syafawi : Alhamdulillah kita telah pun belajar hukum tajwid yang pertama dalam bab Mim Sukun, iaitu Idgham Mislain Soghir. Diharapkan pembaca-pembaca saya dapat memahami hukum tersebut.


Jadi, untuk artikel hari ini kita akan belajar pula hukum yang kedua iaitu Ikhfa Syafawi. Huruf  ikhfa syafawi hanya satu sahaja iaitu ” ba “. Jadi, apabila mim sukun bertemu dengan huruf  ” ba “ maka mim sukun wajiblah diikhfakan di sisi huruf  ” ba “ dan disempurnakan dengung sebanyak dua harkat.


Kalau anda telah membaca artikel saya yang lepas tentang hukum Ikhfa Haqiqi, pastinya anda telah tahu bahawa makna ikhfa ialah sembunyi. Samalah juga dengan Ikhfa Syafawi. Jadi ertinya di sini ialah apabila mim sukun bertemu dengan huruf  ” ba ” maka mim sukun wajiblah disembunyikan disisi huruf ” ba “.


Cara bacaan hukum Ikhfa Syafawi sebenarnya sama dengan hukum bacaan Iqlab dalam bab Nun Sukun dan Tanwin iaitu kedua-dua bibir direnggangkan sedikit.


Hukum bacaan ini dinamakan dengan Ikhfa Syafawi yang beerti Ikfak Kebibiran kerana perimbangan dengan makhraj huruf mim yang keluar dari dua bibir. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh kalimah bagi hukum Ikhfa Syafawi.


Yang saya tandakan dengan warna merah itu adalah hukum Ikhfa Syafawi. Apa yang dapat kita lihat bahawa di atas huruf mim tidak diletakkan tanda sukun. Ini adalah tanda yang digunakan di dalam al-Quran resam Uthmani bagi menunjukkan bahawa itu ialah hukum Ikhfa Syafawi.

Penulis : Abdullah Idris ( guru KAFA )


Semoga artikel hukum bacaan ikhfa syafawi ini bermanfaat dan membantu dalam belajar baca Qur'an.


Ebook tajwid lengkap


LihatTutupKomentar