Pengertian Hukum Alif Lam Syamsiah, Contoh dan Tips Mudah Bacanya

Pengertian Hukum Alif Lam Syamsiah, Contoh dan Tips Mudah Bacanya

Artikel ini berisi pengertian alif lam syamsiah, cara membaca alif lam syamsiah, contoh bacaan al syamsiah. Disertai tips mudah membaca dan praktek

Konten [Tampil]

Hukum Alif Lam Syamsiah

cara membaca alif lam syamsiah
Pengertian alif lam syamsiah


Hukum alif lam berdasarkan cara bacanya terbagi menjadi dua yaitu alif lam syamsiah dan alif lam qomariah. Di artikel ini akan membahas hukum alif lam syamsiah.

Bab hukum alif lam membantu untuk menjelaskan kapan alif lam dibaca atau tidak ketika bertemu huruf hijaiyah. Bab ini sangat bermanfaat untuk yang baru belajar bahasa Arab.

Hukum ini biasa disebut juga dengan hukum idgham syamsi.

Pengertian Alif Lam Syamsiah

Untuk memudahkan memahami pengertian alif lam hukum alif lam syamsiah atau idgham syamsi, kita bahas dari perkatanya. Idhgam artinya memasukkan, dan syamsi artinya matahari. 

Alif lam syamsiah adalah alif lam yang cara bacanya dimasukkan ke huruf yang ada didepannya. Hukum bacaan alif lam syamsiah ini dibaca idgham, sehingga alif lamnya tidak dibaca.

Untuk mempermudah, penulis biasanya menganalogikan hukum ini seperti melihat matahari. Kita tidak bisa melihat matahari karena silau, begitu pun dengan alif lam syamsiah. Alif lam-nya tidak dibaca karena silau (^_^).

Huruf Alif Lam Syamsiah

Huruf alif lam syamsiah ada 14, yaitu :

huruf alif lam syamsiah


Cara Membaca Alif Lam Syamsiah

Cara membaca alif lam syamsiah yaitu alif lam-nya dimasukkan (idghom) ke salah satu huruf syamsiah yang 14. Sehingga ketika membaca al Qur'an dan bertemu dengan hukum alif lam syamsiah, bunyi alif lam-nya tidak terdengar.

Bacaan alif lam syamsiah banyak ditemui di nama-nama Allah dalam asmaul husna atau di sebagian nama-nama surat di Al Quran.

Contoh Alif Lam Syamsiah

Berikut ini contoh bacaan al syamsiah di asmaul husna.

الرَّحْمَنُ

Ar Rohman

السَّلاَمُ

As Salam

الرَّزَّاقُ

Ar Rozak

الرَّافِعُ

Ar Rofi'

السَّمِيعُ

As Sami'

الشَّكُورُ

Asy Syakur

Contoh bacaan al syamsiah di Al Qur'an :

contoh alif lam syamsiah
Wamin syarrin naffatsati fil 'uqod
Contoh al syamsiah di surat Al Falaq ayat 4, fokus di kata "annaffatsatil". Disana terdapat al lam yang bertemu dengan huruf nun sehingga dibaca dimasukkan ke huruf nun.Untuk nun bertasydid dibaca dengan ghunnah atau ditahan 2 harakat.

contoh al syamsiah
Iilaafihim rihlatasy syitaai wash shoif
Di al Qur'an surat Quraisy ayat 2 terdapat dua hukum alif lam syamsiah. Yang pertama di kata "asysyitaai" dimana alif lam bertemu dengan huruf sya dan yang kedua di kata "ashshoif" dimana alif lam bertemu huruf shod. Kedua kata tersebut alif lam-nya tidak dibaca, namun dimasukkan ke huruf syamsiah yang ada didepannya.

contoh al syamsiyah
Wattiini wazzaytuun
Contoh selanjutnya di al Qur'an surat At Tiin ayat 1. Di kata "at tiin" ada alif lam bertemu hurut ta, dan di kata "az zaytuun" ada alif lam bertemu huruf zai. Kedua alif lam tersebut dibaca idghom ke huruf syamsiah yang ada di depannya.

contoh idgham syamsi
Wadhdhuhaa
Contoh bacaan lainnya di surat Adh Dhuha ayat 1. Alif lam bertemu dengan huruf dho sehingga dibaca idgham atau dimasukkan ke huruf dho.

contoh idgham syamsiyah
Malikin naas
Dan contoh terakhir di surat An Naas ayat 1. Disini juga ada alif lam bertemu dengan hurur nun sehingga dibaca idghom dan dimasukkan ke huruf nun. Untuk nun bertasydid dibaca dengan ghunnah atau ditahan 2 harakat.

Tips Mudah Baca

Untuk tips mudah baca dari Fun Quran untuk hukum alif lam syamsiyah atau idgham syamsi adalah fokus ke huruf yang bertasydid.

Ketika ada alif lam yang bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka alif lam tersebut tidak dibaca karena pengaruh tasydid. Cara bacanya, bunyi huruf sebelum alif lam langsung dimasukkan ke huruf yang bertasydid.

Walaupun tidak hafal huruf-huruf alim lam syamsiah, tapi dengan mengikuti tips ini bisa membacanya dengan benar. 
Tips menguasai alif lam syamsiah : Fokus ke huruf yang bertasydid

Demikian materi tentang alif lam syamsiah atau idgham syamsi. Silahkan disebarkan supaya semakin banyak yang merasakan kemudahan ilmu dalam membaca al Qur'an. Terima kasih. Wassalamu'alaikum.
LihatTutupKomentar